Nederlandse Patriots naar Turkije

Het demissionaire kabinet-Balkenende neemt morgen het besluit Nederlandse Patriot-luchtafweersystemen naar Turkije te zenden.

Dat melden bronnen in politiek Den Haag. In de marge van het overleg in de kabinetsformatie heeft PvdA-leider Wouter Bos ingestemd met het zenden van de Patriots. Deze zouden voor NAVO-partner Turkije extra bescherming betekenen, mocht het rond Irak tot oorlogshandelingen komen.

De PvdA had eerder grote bedenkingen geuit tegen het zenden van de Patriots, omdat de PvdA bezwaren heeft tegen een Nederlandse deelname aan de militaire planning in verband met een oorlog tegen Irak, zonder dat de Verenigde Naties daarom uitdrukkelijk hebben verzocht, en een nieuwe daartoe stekkende resolutie van de Veiligheidsraad is aangenomen. Het kabinet stelt dat militaire planning van belang is om de druk op Irak zo groot mogelijk te houden.

De zending van de Nederlandse Patriots vloeit voort uit een Amerikaans verzoek aan de NAVO om een aantal maatregelen te treffen, onder andere in verband met de veiligheid van Turkije. Het wachten was vervolgens op een officieel Turks verzoek aan Nederland om de Patriot-systemen te sturen. Voor zover bekend was dat verzoek vanochtend nog niet binnen in Den Haag, maar het zou elk moment kunnen gebeuren.

Ten tijde van de Golfoorlog in 1991 zond Nederland eveneens Patriot-systemen naar Turkije. Thans behelst het Amerikaanse verzoek aan de NAVO ook het zenden van radarverkenningsvliegtuigen, en een rol voor de NAVO na een eventuele militaire actie en een wisseling van regime in Irak.

Bij het ingaan van een nieuwe ronde in de kabinetsformatie, vanochtend in Den Haag, zei CDA-onderhandelaar Balkenende dat de kwestie Irak leidt tot `versnelling' van de besprekingen tussen CDA en PvdA. Hoewel formeel-staatsrechtelijk steun van de PvdA voor het Irak-beleid van de demissionaire regering niet noodzakelijk is, is er Balkenende veel aan gelegen de PvdA daaraan toch te committeren, aldus Haagse bronnen.

VERSNELDE FORMATIE

pagina 3

    • Raymond van den Boogaard