Miljarden voor Brits woningplan

Wonen in zuidoost-Engeland moet betaalbaarder worden met de bouw van honderdduizenden extra woonhuizen op vier controversiële locaties rond Londen.

John Prescott, de Britse vice-premier, beloofde gisteren de komende dertig jaar in totaal 22 miljard pond (35 miljard euro) uit te trekken om de woningschaarste aan te pakken, die prijzen opdrijft en jonge gezinnen met werk in Londen dwingt steeds verder weg te gaan wonen. Milieugroepen en de Conservatieve oppositie zeggen echter dat de regering groene gebieden rond de hoofdstad wil ,,asfalteren'' met de aanleg van slaapsteden. De subsidies kunnen volgens hun beter gebruikt worden om de druk op Londen te verlichten door wonen en werken in het noorden aantrekkelijker te maken, waar de huizenmarkt juist is ingestort. Betrokken gemeentes zeggen te vrezen dat de regering de bijbehorende infrastructuur – van wegen tot scholen en ziekenhuizen – in de rekensom niet heeft meegenomen.

De vier locaties rond Londen waar de regering wil laten bouwen zijn Milton Keynes in het noorden, langs de snelweg M11 naar het vliegveld Stansted in het noordoosten, aan twee zijden langs de Theems in oostelijke richting en rond Ashford in Kent, ten zuidoosten. De gebieden krijgen ook in totaal ruim 500 miljoen pond subsidie voor het aantrekken van ondernemingen. Ze werden vorige zomer al aangewezen als nieuw stedelijk gebied, maar toen ging het om een relatief klein aantal van 200.000 huizen. Dat verviervoudigde gisteren.

Prescott zegt dat zijn plan juist niet leidt tot nog meer ,,zielloze'' forenzenwijken en sociale woningbouw, maar tot ,,duurzame gemeenschappen''. De woningen worden merendeels gebouwd op zogeheten brownfield-locaties, braakliggende voormalige industrieterreinen waarvan regeneratie te duur was of te veel milieuproblemen meebracht. Die terreinen, al dertig jaar in overvloed voorhanden, zullen volgens Prescott in ,,stedelijke groenzones'' veranderen. Hij zei dat de groene ruimte rond Londen daardoor juist toeneemt.

Eén miljard wordt uitgetrokken om goedkope huizen te bouwen waar onderwijzers en verpleegsters kunnen wonen.

    • Hans Steketee