Harde straf bij overtreden voedselregels

Bij ernstige overtredingen van Europese regelgeving voor voedselveiligheid moeten strafrechtelijke sancties volgen. Dit stelt de Europese Commissie voor.

Volgens de Commissie moeten EU-lidstaten strafrechtelijke sancties toepassen als sprake is van ,,opzet of grove nalatigheid''. In het gisteren gepresenteerde voorstel zit een lijst met ernstige overtredingen.

Als voorbeeld noemt de Commissie het op de markt brengen van risicomaterialen, zoals verboden slachtmateriaal van met gekkekoeienziekte besmette runderen dat bij mensen de dodelijke ziekte Creutzfeld-Jakob kan veroorzaken. Het is aan de rechters in de lidstaten eventuele straffen op te leggen. De Commissie wil ook uitbreiding van administratieve sancties – zoals tijdelijke sluiting van bedrijven – die nu alleen in Europese veterinaire regelgeving voorkomen bij overtreding van hygiënevoorschriften.

De Europese Commissie eist ook grotere bevoegdheden voor zichzelf op, indien zij bewijzen heeft dat een controlesysteem in een lidstaat faalt. Zij wil dan eigenmachtig (zonder goedkeuring van de lidstaten) interim-maatregelen kunnen nemen, waaronder een verbod voedingsmiddelen of diervoeders op de markt te brengen, om de gezondheid van mens en dier en ook het milieu te beschermen. Tot nu toe mocht de Commissie zo'n noodmaatregel alleen treffen indien voedingsmiddelen of diervoeders ,,waarschijnlijk'' gevaar opleveren.

Het voorstel van de Commissie, waarover lidstaten en Europarlement beslissen, vloeit voort uit opeenvolgende problemen met voedselveiligheid en dierziekten (dioxinecrisis, gekkekoeienziekte en mond- en klauwzeer). Na de publicatie van een Witboek door Eurocommissaris Byrne (Gezondheid, Voedselveiligheid) werd al de Europese Voedselveiligheidsautoriteit opgericht, die risicoanalyses maakt en adviezen geeft.

Commissaris Byrne wil ook de controlesystemen in de lidstaten verbeteren door strengere prestatiecriteria, opleidingseisen voor personeel, en striktere eisen voor laboratoria. De Commissie blijft zelf inspecties in lidstaten uitvoeren. Zij wil de hulp aan ontwikkelingslanden opvoeren om aan de eisen te kunnen voldoen.