Den Haag wijzigt Irak-beleid niet

De presentatie van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, heeft het kabinet en de partijen in de Tweede Kamer niet tot andere gedachten gebracht over het Nederlandse Irak-beleid. Demissionair premier Balkenende toonde zich gisteren onder de indruk van het materiaal dat Powell aandroeg om te bewijzen dat Irak niet meewerkt aan de inspecties van de Verenigde Naties naar massavernietigingswapens. ,,Dit is bewijsmateriaal. Dat valt niet te ontkennen.''

Balkenende zei dat eerst moet worden gewacht op de volgende rapportage van VN-wapeninspecteur Blix, op 14 februari. Wel dient volgens hem intussen de militaire druk op Saddam Hussein gehandhaafd te blijven. Een oorlog acht hij echter nog altijd niet onafwendbaar. Nog steeds hoopt het kabinet op een nieuwe gezamenlijke resolutie van de Veiligheidsraad, al is die niet onmisbaar voor eventuele nieuwe stappen tegen Saddam Hussein.

De Kamerfracties van CDA en VVD deelden de analyse van Balkenende in grote lijnen. PvdA-woordvoerder Koenders bepleitte daarentegen, in het voetspoor van de Franse regering, dat de VN-inspecties worden uitgebreid. Ook vindt hij dat de inspecteurs meer tijd moeten krijgen om hun werk af te maken. CDA-woordvoerder Eurlings en zijn collega Van Aartsen (VVD) willen ook eerst het nieuwe rapport van de VN-inspecteurs afwachten, maar hun geduld met Irak is op. ,,We moeten Saddam Hussein aan het verstand brengen: het is nu of nooit'', aldus Eurlings. Van Aartsen zei dat ,,dit geen maanden kan duren''.

Minister De Hoop Scheffer is vanmorgen vertrokken naar Washington, waar hij morgen een ontmoeting heeft met zijn collega Powell. Behalve de kwestie-Irak zal hij daar ook enkele andere zaken bespreken in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).