Den Haag krijgt geld voor station

Den Haag kan een nieuw Centraal Station bouwen. De ministers Kamp (VROM) en De Boer (Verkeer en Waterstaat) hebben vandaag aan de gemeente laten weten dat ze daarvoor 128 miljoen euro beschikbaar stellen. Den Haag CS is het eerste van zes stations die worden vernieuwd om ze aan te passen aan Randstadrail en hogesnelheidslijn. Ook de NS-stations van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Breda en Arnhem worden gerenoveerd.