CDA en PvdA nader tot elkaar in WAO

CDA en PvdA zijn elkaar dicht genaderd bij het belangrijkste geschilpunt over de toekomst van de WAO.

Het CDA wil anders dan het huidige demissionaire kabinet, geen zogeheten partnertoets invoeren voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten zonder werk. Voor de PvdA was dit onbespreekbaar. De twee fractiespecialisten op het terrein van de WAO, Verburg (CDA) en Noorman (PvdA), zijn beide positief over de aanstaande besprekingen tussen CDA en PvdA over de WAO.

Als inzet voor de formatie heeft het CDA het plan opgesteld om voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten een private verzekering in te voeren. Werkgevers moeten daarvoor de premie betalen. Zieke werknemers die in de categorie 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt belanden en die hun werk verliezen, houden dan het recht op een uitkering van de verzekeraar. Deze uitkering wordt tot het 65ste uitbetaald, ongeacht of iemand werkloos is of een verdienende partner heeft, aldus het CDA. Hoe hoog deze uitkering moet worden zal in de formatiebesprekingen nog aan de orde komen. Een private verzekering is voor de PvdA niet onbespreekbaar.

In de voorstellen van het huidige demissionaire kabinet zat wel een partnertoets. De PvdA en ook de vakbonden waren hier fel tegen. Zij vinden dat het recht op een WAO-uitkering een individueel recht is. Dit was de voornaamste reden waarom de vakbonden in november geen langjarige sociaal akkoord over loonmatiging wilden sluiten met het kabinet.

Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) heeft altijd de partnertoets verdedigd met het argument dat het nieuwe WAO-stelsel te aantrekkelijk zou worden en dus te weinig effect zou hebben op de instroom. Vice-voorzitter Verburg van de CDA-fractie verwacht door verzekeraars mede-verantwoordelijk te maken voor reïntegratie van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten meer mensen aan het werk komen. Op de belangrijke andere onderdelen van de WAO zaten CDA en PvdA al dicht bij elkaar. Zij onderschrijven beide de hoofdlijnen van het WAO-akkoord in de Sociaal-Economische Raad. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen volledig en gedeeltelijk arbeidsongeschikten. De eerste groep krijgt een hogere uitkering dan nu. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten die bijvoorbeeld voor de helft werken krijgen loonaanvulling.

Bij een debat in de Tweede Kamer verklaarden gisteren alle partijen in de Tweede Kamer niets te zien in een regeling waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen arbeidsongerschikheid als gevolg van het werk (risque professionel) en door andere oorzaken (risque social).

    • Herman Staal