Vodafone heeft klanten weggekaapt

Vodafone/Libertel is door de rechter op de vingers getikt voor het wegkapen van andermans klanten. Het telecombedrijf moet binnen zestig dagen het geld terugbetalen dat met deze praktijk is verdiend.

Dit heeft de rechtbank in Maastricht vorige week besloten.

De rechtszaak was aangespannen door BTC, een zogenoemd dealerbedrijf dat als `tussenpersoon' fungeert voor telecomgebruikers. BTC heeft jarenlang namens klanten abonnementen afgesloten bij Vodafone. De dealer stapte ruim een jaar geleden naar de rechter met de klacht dat Vodafone na verloop van tijd klanten zelf rechtstreeks benadert en inpikt.

Het vonnis heeft mogelijk grote gevolgen voor de resultaten van Vodafone. BTC stelde tijdens het proces dat het ongeveer 10 miljoen gulden (4,5 miljoen euro) schade heeft geleden door de praktijk van Vodafone. Ook andere dealers kunnen mogelijk met terugwerkende kracht aanspraak maken op een schadevergoeding. Inmiddels hebben verscheidene telecomdealers zich georganiseerd in de stichting Vodaclaim. Telepact, de branche-organisatie van dealers, heeft Vodafone naar aanleiding van de uitspraak al schriftelijk gesommeerd te stoppen met het benaderen van klanten. De dealers hebben behalve met Vodafone ook met andere telecomaanbieders soortgelijke problemen.

Vodafone moet binnen dertig dagen aangeven hoeveel het de afgelopen jaren heeft verdiend aan voormalige BTC-klanten. Het bedrijf moet hierbij verplicht inzage geven in zijn boekhouding op straffe van een dwangsom van 450 euro per dag. Binnen zestig dagen moet het oneerlijk verdiende geld, vermeerderd met rente, worden terugbetaald. En de weggekaapte klanten moeten in principe worden teruggegeven.

De rechter baseerde zich voor zijn vonnis op getuigenissen van BTC-klanten, maar ook van medewerkers van Vodafone zelf. Ook zijn er van Vodafone afkomstige e-mails als bewijs ingebracht. Het vonnis is `uitvoerbaar bij voorraad'. Dat betekent dat Vodafone hoe dan ook het vonnis moet nakomen, ook als het in beroep gaat.

    • Stéphane Alonso