Ross: geld voor zorg onjuist gebruikt

Geld bedoeld voor de thuiszorg is gebruikt voor commerciële activiteiten van Thuiszorg Rotterdam. Dit bevestigt demissionair staatssecretaris C. Ross-Van Dorp in een brief aan de Tweede Kamer.

Bestuurder J. Knipscheer van Thuiszorg heeft het toezichthoudende zorgkantoor onvolledig geïnformeerd over de gang van zaken bij de thuiszorg. Ross-Van Dorp baseert zich op een onderzoek van het College Toezicht Zorgverzekeringen (CTZ). Het CTZ heeft nu besloten te onderzoeken of een soortgelijke verstrengeling van commerciële activiteiten en zorgtaken ook bij andere thuiszorginstellingen voorkomt.

De zaak kwam medio vorig jaar aan het rollen via een publicatie in deze krant. Thuiszorg Rotterdam, met een jaaromzet van 100 miljoen euro een van de grootste thuiszorginstellingen van het land, bleek uitgegroeid tot een conglomeraat van elf stichtingen en bedrijven. De conclusie dat zorggeld naar bedrijven was weggelekt onder meer naar een automatiseringsfirma en een uitzendbureau werd in november indirect weersproken door accountants van Deloitte en Touche. Uit nader onderzoek van het CTZ blijkt nu dat zo'n ,,weglek'' zich wel heeft voorgedaan, aldus Ross.

Volgens het CTZ is onder meer geld voor management van de thuiszorg, betaald uit de volksverzekering tegen ziektekosten, weggevloeid naar de commerciële tak van Thuiszorg Rotterdam. Het financiële nadeel voor de thuiszorg is niet vast te stellen. [Vervolg THUISZORG: pagina 3]

THUISZORG

Geen goed beeld bestedingen

[Vervolg van pagina 1] Eveneens stelt het CTZ dat voor de commerciële activiteiten in het verleden 450.000 euro garantstelling is verleend en ,,buiten de jaarrekeningen gehouden'' is. Het CTZ is kritisch over de manier waarop bestuurder Knipscheer toezichthouders, waaronder het zorgkantoor, heeft geïnformeerd over de uitbreiding. Na een soortgelijke affaire eind jaren negentig in Zwolle werden voorschriften voor `transparantie en verantwoording' aangekondigd. Hieraan achtte Thuiszorg Rotterdam zich niet gebonden. ,,Daardoor bestaat er geen goed beeld over de besteding van de [thuiszorg]-gelden en de bedrijfsrisico's van [Thuiszorg Rotterdam]'', aldus het CTZ. ,,Verder is de verantwoording door [Thuiszorg Rotterdam] en de daarbij verstrekte informatie niet in overeenstemming met de feitelijke situatie geweest. Daardoor bestond onder meer bij het zorgkantoor Rotterdam geen goed beeld van de werkelijkheid. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de bestuurder van [Thuiszorg Rotterdam]''. De voorzitter van de Raad van Toezicht, J. Leemhuis-Stout, zei vanmorgen dat ze niet in de gelegenheid was te reageren. Bestuurder Knipscheer stelt dat de brief van staatssecretaris Ross ,,onjuist en schadelijk'' is. Volgens Knipscheer is van ,,misbruik'' van zorggelden niets gebleken. Op specifieke vragen ging hij niet in. Het zorgkantoor zou vanmiddag reageren.