Partij krijgt betaalde omzetbelasting niet terug

De Nederlandse Middenstandspartij krijgt de ruim 23.000 gulden omzetbelasting betaald over de periode `96-'98 niet terug, omdat een politieke partij volgens de Hoge Raad in Den Haag geen onderneming is.

De partij die in 1970 werd opgericht, voerde in 1998 een actie waarbij nieuwe leden of sponsors die de partijkas voor minimaal vijfenzeventig gulden spekten een gratis hotelbon ontvingen. De Nederlandse Middenstandspartij (thans Nieuwe Midden Partij) vergeleek zichzelf bij deze actie met de PTT die voor de verkoop van hotelbonnnen in postkantoren ook ondernemer is en met verenigingen die met betrekking tot de verkoop van artikelen en het exploiteren van een kantine door de belastingdienst wel als ondernemer worden aangemerkt.

De Hoge Raad oordeelde vorige week in hoger beroep echter dat de politieke partij met betrekking tot de leden en sponsors ,,geen prestaties in het economische verkeer verricht en daardoor niet als ondernemer is aan te merken''. Daarom kan de NMP geen omzetbelasting terugvorderen, vindt de Hoge Raad.