Open brief vier Oscarwinnaars

Vier Nederlandse winnaars van een Academy Award Fons Rademakers, Marleen Gorris, Mike van Diem en Michael Dudok de Wit hebben in een open brief aan kabinetsinformateur Donner opgeroepen het filmstimuleringsbeleid van de Nederlandse overheid te continueren. Zij menen dat de toename van het succes van de Nederlandse film in de afgelopen jaren een regelrecht gevolg is van de stimuleringsmaatregelen, die tot eind dit jaar van kracht zijn. De brief werd naar buiten gebracht door het Filmfonds.