Kiesstelsel

Het artikel `Band met partij lucratiever dan band met kiezer' (NRC Handelsblad, 1 februari) bevestigt dat de politiek de band met de bevolking verloren heeft. Het feit dat kandidaten met vele duizenden voorkeurstemmen niet in het parlement vertegenwoordigd zijn (en dus de mensen die op hen stemden ook niet) is een schande voor de democratie. Het representatieve kiesstelsel streeft op deze manier zijn doel voorbij. De politiek zou er goed aan doen dit huidige, ondemocratische kiesstelsel grondig onder handen te nemen en een alternatief te ontwerpen dat wél recht doet aan de wil van de kiezer. Het kiesstelsel dat in Duitsland wordt gehanteerd waar individuele kandidaten door een mengvorm tussen een districtenstelsel en een stelsel van evenredige vertegenwoordiging ook een kans hebben om op eigen kracht in het parlement te komen zou voor Nederland het overwegen waard zijn.

    • Floor Vermeulen