Juryleden betuigen spijt in drugszaak

Vijf van de twaalf juryleden die vorige week een Californische marihuanaverbouwer unaniem schuldig hebben bevonden aan de illegale productie van drugs hebben hun oordeel informeel ingetrokken. Volgens de juryleden zijn zij in het proces tegen Ed Rosenthal opzettelijk misleid door het Federale Hof van Oakland.

De juryleden hebben gezegd dat zij niet op de hoogte waren van het feit dat de door Rosenthal verbouwde marihuana uitsluitend was bestemd voor medisch gebruik en was toegestaan onder de Californische wetgeving.

Die informatie is ondanks herhaalde pogingen van de verdediging stelselmatig buiten het proces gehouden door de federale rechter Charles R. Byer. Volgens Byer was toevoeging van die informatie niet toegestaan omdat Rosenthal is berecht door een federaal hof. Dat hof zou geen rekening hoeven te houden met de wetten van de staat. Volgens de federale wetgeving is de verbouw van marihuana in alle gevallen verboden.

Om die reden zijn de federale aanklagers in staat geweest Rosenthal af te schilderen als een grote drugsproducent. De vijf juryleden hebben nu gezegd dat zij tot een ander oordeel zouden zijn gekomen als zij volledig waren ingelicht over de bestaande wetgeving omtrent medisch marihuanagebruik in Californië.

Sommige juridische experts hebben Byer in het gelijk gesteld op grond van juridische precedenten. ,,Een bankovervaller kan ook niet verdedigd worden op grond van het feit dat hij heeft gestolen voor zijn van de honger stervende kinderen'', zei Rory Little van het Hastings College of Law tegenover het persbureau AP.

In 1996 namen de burgers van Californië een initiatiefwet aan die marihuana legaliseerde voor medisch gebruik. En ook Oakland hanteert eigen regels voor medisch drugsgebruik. Rosenthal was feitelijk in dienst van de gemeente Oakland. De juryleden hebben zich inmiddels tegenover Rosenthal verontschuldigd. ,,Ik heb het gevoel dat ik de grootste fout in mijn leven heb gemaakt'', aldus een van de juryleden. De Californische drugsverbouwer hangt een gevangenisstraf van maximaal 85 jaar boven het hoofd.

Het is niet de eerste keer dat Washington pogingen doet om de Californische wetgeving op dit punt terzijde te schuiven. Zo leed vorig jaar nog een poging van de federale overheid schipbreuk om Californische artsen die marihuana voorschrijven het recht te ontnemen dokter te zijn.

In het redactioneel commentaar van The New York Times wordt de regering Bush beschuldigd van ,,ondoordachte en slechte intenties''. De krant wijst erop dat Amerikaanse artsen het effect van marihuana als pijnbestrijder voor ernstig zieken al lang erkennen en dat een recente opiniepeiling heeft uitgewezen dat tachtig procent van de Amerikanen het medisch gebruik van de drugs steunt. De regering zou gezien het geringe succes in de strijd tegen de criminele drugshandel haar pijlen beter kunnen richten op andere doelen, aldus de krant.

Behalve Californië hebben acht andere staten het medisch gebruik van marihuana gelegaliseerd. Het gaat om Alaska, Arizona, Colorado, Hawaii, Maine, Nevada, Oregon en Washington.