Historisch besef

De historici Blom en De Rooy ijveren voor handhaving van het vak geschiedenis als verplicht onderdeel in de bovenbouw van het middelbaar onderwijs, juist omdat historisch besef een vormende waarde heeft en dus burgers in staat stelt de problemen van het heden beter want genuanceerder tegemoet te treden (Opiniepagina, 16 januari). Bommeljé verwijt hen dat zij zich niet afvragen of men het heden überhaupt kan begrijpen, en suggereert dat het antwoord wel eens negatief zou kunnen zijn (Opiniepagina 20 januari). Als hij echter zijn eigen `visie' biedt, blijkt dat wij `het heden' ineens wel degelijk kunnen begrijpen, alleen: niet per se beter door historische kennis. Hij trekt, impliciet, op kentheoretische gronden in twijfel dat historische kennis zou bestaan, zoals Blom en De Rooy stellen. Dat mag. Maar even later schrijft Bommeljé dat `goed onderwijs' streeft naar kennis, en dat `elk vakgebied' een historisch perspectief als component moet hebben. Mij dunkt: het is van twee dingen één. Ofwel een behoorlijke discussie met Blom en De Rooy, of ophouden met babbelen.

    • Peter Rietbergen