Frans-Brits plan voor defensie EU

Frankrijk en Groot-Brittannië willen dat de landen van de Europese Unie doelstellingen vastleggen voor defensie-uitgaven en de kwaliteit van de legermachten. Zij bepleiten de oprichting van een Europees agentschap voor aankoop van militair materieel, dat volgens een gezamenlijke verklaring intergouvernementeel moet blijven en dus buiten de bevoegdheden van de Europese Commissie moet vallen.

De Britse premier Tony Blair zei gisteren na afloop van overleg met de Franse president Jacques Chirac dat het tijd was voor een nieuw Frans-Brits initiatief om de Europese defensie verder vooruit te brengen. Beide landen bereikten in 1998 in Saint-Malo een akkoord over een Europese militaire interventiemacht van 60.000 militairen voor vredesoperaties. Deze legermacht, die nauw samenwerkt met de NAVO, neemt binnenkort het commando van de NAVO over in Macedonië. Volgend jaar wil de Europese Unie in samenwerking met de NAVO ook de leiding overnemen van de internationale macht in Bosnië-Herzegovina.

Blair en Chirac willen de taak van de Europese vredesmacht verzwaren, hoewel de militairen op dit ogenblik wegens gebrek aan middelen nu nog slechts zeer eenvoudige vredesoperaties kunnen uitvoeren. Het ontbreekt de EU-landen vooral aan transportmiddelen en apparatuur voor het verzamelen van inlichtingen. De huidige EU-macht moet binnen zestig dagen gereed zijn voor inzet van ten minste een jaar. Blair en Chirac willen de EU-macht zó verbeteren, dat binnen vijf tot tien dagen de eerste legeronderdelen uitgestuurd kunnen worden.

Volgens Blair en Chirac moet een Europees agentschap zorgen voor meer efficiency bij wapenaankopen van alle EU-lidstaten. Ook moet het agentschap zorgen voor versterking van de concurrentiepositie van de Europese defensie-industrie. ,,Een bewijs van samenwerking bij bewapening in de dagelijkse werkelijkheid'' noemde Chirac het Britse besluit van vorige week om twee nieuwe vliegdekschepen samen te laten bouwen door British Aerospace en Thales, een onderneming waarvan de Franse staat voor dertig procent eigenaar is. De schepen worden in Groot-Brittannië gebouwd, waar Thales belangrijke vestigingen heeft. Volgens Chirac onderzoekt Frankrijk of een nieuw te bouwen Frans vliegdekschip als derde van de serie door dezelfde ondernemingen gebouwd kan worden.