Europees Hof: gevangenis in Vught inhumaan

De Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught heeft jarenlang gevangenen ,,inhumaan en mensonwaardig'' behandeld. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gisteren geconcludeerd, naar aanleiding van klachten van twee gedetineerden van de strengst bewaakte gevangenis van Nederland.

Het is de eerste keer dat het Europees hof in Straatsburg het regime in een Nederlandse gevangenis veroordeelt. Het maakt bezwaar tegen het feit dat de drugshandelaar Kobus L. tijdens de ruim zes jaar van zijn detentie wekelijks is onderworpen aan visitaties, waarbij hij zich moest uitkleden en al zijn lichaamsopeningen werden geïnspecteerd.

Het hof keurt die visitaties (onder meer bedoeld om drugssmokkel in de gevangenis tegen te gaan) als zodanig niet af, maar vindt de frequentie te hoog. Vooral keurt het hof het af dat een gedetineerde ook wordt gevisiteerd als hij zijn cel niet heeft verlaten. In de Extra Beveiligde Inrichting werden de gedetineerden minimaal een keer per week en na elk contact met anderen fysiek gecontroleerd. Volgens het hof wordt hiermee artikel 3 van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens geschonden. Dat artikel verbiedt marteling of ,,onmenselijke en vernederende behandeling of straf''.

Justitie laat in een reactie weten dat de visitaties inmiddels zijn gestopt en aangepast aan de procedure in andere gevangenissen. Volgens de woordvoerder is het aantal visitaties nu teruggebracht tot `wat normaal is in alle gevangenissen' in Nederland. Alleen bij een gerezen verdenking wordt een gedetineerde inwendig gecontroleerd, aldus de woordvoerder.

De bezwaren bij het Europees hof waren ingediend door twee gedetineerden, Frans van der V. en Kobus L. Justitie moet van het hof 3.000 euro schadevergoeding betalen aan Frans van der V. wegens de schade die hij geestelijk heeft geleden.

De eis van advocaat S. Franken om de onmiddellijke invrijheidstelling van zijn cliënt Kobus L. is gistermiddag door het ministerie van Justitie afgewezen. Advocaat Franken overweegt nu een kort geding tegen de Nederlandse staat aan te spannen. L. werd in januari 2001 overgeplaatst naar een inrichting met een milder regime dan de EBI. Hij heeft in het verleden bij herhaling geprotesteerd tegen zijn detentie.

achtergrondpagina 3