Brugklas

,,Mijn naam is Van Nes, meneer Van Nes.'' De leraar aardrijkskunde schrijft zijn naam op het bord. ,,Laten we maar meteen beginnen. Boek 1, hoofdstuk 1, opgave 1.''

De jongen naast me steekt zijn vinger op. ,,Meneer, ik heb per ongeluk boek twee meegenomen.''

,,Dat is niet zo mooi. Ga je maar melden, want we hebben verder niets aan je.''

,,Maar meneer, hij kan toch met mij...'', zeg ik verontwaardigd.

,,Geen ge-maar, gaat u zich ook maar even melden.''

Even later lopen we samen naar de kamer van de conrector. ,,Snap jíj waarom zo'n eikel les gaat geven?''

De jongen staart naar de grond. ,,Dat vraag ik me ook af. Ik zal het hem vragen, vanavond bij de afwas.''

    • Jaap Robben