Blair weet Chirac niet over te halen

De Britse premier Tony Blair is er gisteren tijdens een bijeenkomst in Le Touquet (Normandië) niet in geslaagd de Franse president Jacques Chirac tot een ander standpunt te brengen over de aanpak van Irak.

Na afloop van hun ontmoeting in de Franse badplaats weigerde Chirac een tijdslimiet te noemen voor het werk van de wapeninspecteurs van de Verenigde Naties in Irak.

,,De inspecties hebben hun doelmatigheid getoond. Wapeninspecties hebben in Irak meer wapens vernietigd dan de militairen tijdens de Golfoorlog'', zei Chirac. Daarom is volgens hem ontwapening van Irak door middel van inspecties mogelijk. Hij sprak zijn vertrouwen uit in de wapeninspecteurs en zei dat zij op Franse steun kunnen rekenen wanneer zij om meer personeel of materiaal vragen. Pas als de wapeninspecteurs oordelen dat ontwapening van Irak met vreedzame middelen niet langer gaat, is het ogenblik aangebroken om te praten over de mogelijkheid van oorlog tegen Irak, aldus de Franse president.

Premier Blair had na overleg met de Amerikaanse president George W. Bush een poging gedaan om Chirac een tijdslimiet te laten aanvaarden voor de wapeninspecties. ,,Natuurlijk zijn er verschillen van mening'', zei hij na afloop van zijn gesprek in Le Touquet. Hij wil niet ongelimiteerd op wapeninspecties wachten. Hij wil conclusies over de noodzaak van een oorlog tegen Irak trekken nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, later vandaag gegevens over Iraks bezit van massavernietigingswapens en over Iraks banden met Al-Qaeda aan de Veiligheidsraad heeft verstrekt en nadat chef-wapeninspecteur Hans Blix op 14 februari een nieuw inspectierapport aan de Veiligheidsraad heeft voorgelegd.

Zowel Blair als Chirac probeerde de ernst van hun meningsverschil te bagatelliseren. Ze onderstreepten dat ze het erover eens zijn dat Irak ontwapend moet worden en dat dit het beste onder auspiciën van de Verenigde Naties kan gebeuren. Ze wilden niet praten over de open brief van vorige week waarin acht Europese regeringen, waaronder de Britse, hun steun aan de Verenigde Staten uitspraken, zonder dat ze daarover met Frankrijk hadden overlegd. Tien andere Midden- en Oost-Europese landen, waaronder zeven kandidaat-lidstaten van de Europese Unie, hebben vandaag een steunbetuiging van dezelfde strekking naar Washington gestuurd.

Blair vindt een nieuwe resolutie van de Veiligheidsraad zeer wenselijk voor een oorlog tegen Irak. De Britse bevolking is kritisch over de noodzaak van zo'n oorlog. President Bush vindt een nieuwe resolutie niet nodig. Chirac wilde gisteren niet zeggen of Frankrijk als permanent V-raadslid gebruik zal maken van het recht van veto bij een eventuele resolutie over oorlog tegen Irak. Hij zei evenmin dat Frankrijk zich bij de stemming mogelijk zal onthouden.

    • Ben van der Velden