Bezit Getronics als onderpand

Het noodlijdende automatiseringsbedrijf Getronics heeft zijn banken bedrijfsbezittingen in onderpand gegeven, als garantie dat de kredieten die de banken een paar weken geleden verstrekten ook worden terugbetaald.

Pagina 17