Bedrijvenpark slopen voor natuurterrein

Een bedrijventerrein van 12 hectare in de Gelderse gemeente Renkum zal worden gesloopt en moet in de toekomst weer natuurgebied worden. De operatie gaat 36 miljoen euro kosten.

Dit meldden gisteren de gemeente Renkum, de provincie Gelderland en Staatsbosbeheer. De provincie Gelderland wil voor de negentien bedrijven die zijn gevestigd op het industrieterrein de Beukenlaan een alternatief zoeken. Na de sloop van de gebouwen kan het terrein worden teruggegeven aan de natuur. De plaats van het terrein is cruciaal bij het vestigen van een ecologische verbindingszone tussen de Veluwe en het Rijndal.

Het bedrijventerrein ligt middenin het Renkums beekdal, op de grens van de bosrijke Veluwe en het rivierengebied met wijde uiterwaarden. Oorspronkelijk lag in het de bedoeling het oude bedrijventerrein te renoveren, maar bij nader inzien werd voor sloop gekozen. Ook is er geld beschikbaar om de gedwongen verhuizing te financieren.

Het grootste bedrijf dat moet verhuizen is rubberverwerker Vredestein. Waarschijnlijk kunnen niet alle bedrijven in de regio worden geherhuisvest. Dit betekent verlies van arbeidsplaatsen in de regio rond Renkum. Provincie en gemeente willen zich daarom inspannen om in Renkum vervangende werkgelegenheid te creëren op het gebied van recreatie.

De herinrichting van het Beekdal maakt deel uit van het rijksplan Veluwe 2010, een breed pakket van maatregelen om de natuur in de Zuidwest-Veluwe te versterken. Zo zijn er ecoducten gepland bij snelwegen en spoorwegen en moeten binnenwegen autoluw worden. Ook is er een golfterrein verplaatst en een gebouwencomplex middenin een bos afgebroken.

Om het gebied zoveel mogelijk een aaneengesloten geheel te doen zijn, worden de wildroosters verwijderd. De natuur in de regio is op dit moment versnipperd door hekken, autowegen en bebouwing. Door de sloop van het bedrijventerrein en de herinrichting kunnen geïsoleerde populaties planten en dieren weer met elkaar in contact treden, waardoor inteelt wordt vermeden. Ook elders op de Veluwe is de provincie bezig met het verplaatsen van recreatieterreinen en de sloop van gebouwen.