Vliegvakanties 1

De Nederlandse tak van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN), de internationale koepel van natuurbeschermingsorganisaties, heeft een overzichtskaart gemaakt over de effecten van Nederlands toerisme op natuur in het buitenland. Het lijkt erop dat de heer Hofmeijer van het Platform Nederlandse Luchtvaart deze kaart niet heeft bestudeerd (NRC Handelsblad, 23 januari).

De kaart gaat vooral over de invloed van Nederlands toerisme op biodiversiteit (natuur) in het buitenland. IUCN maakt zich enerzijds zorgen over de negatieve effecten van het toerisme op biodiversiteit, en anderszins over de nog lang niet optimaal benutte mogelijkheden om met steun van toerisme natuur te behouden. Wij zijn ons er, als internationale organisatie, terdege van bewust dat indien er geen toerisme bestond in Oost-Afrika en landen als Thailand, Ecuador en Costa Rica, de beschermde gebieden allang failliet waren geweest en de laatste beschermde regenwouden in deze landen alsnog waren gekapt. Over Hofmeijers opmerking dat de IUCN subjectieve bronnen gebruikt t.a.v. uitstoot van CO2 kunnen we kort zijn: door alle discussies hierover lijken objectieve bronnen niet te bestaan.

De IUCN is niet tegen toerisme, maar stelt dat op basis van de beschikbare wetenschappelijke gegevens (zoals de mondiale Rode Lijst van bedreigde dier- en plantsoorten) met betrekking tot biodiversiteit toerisme zowel een bedreiging als een uitdaging kan zijn.

    • Willem Ferwerda