Vervolging van homo's onderzocht

Het ministerie van VWS laat onderzoeken hoe homo's tijdens en na de Tweede Wereldoorlog hebben geleden onder de vervolging door de nazi's. Dat is nog onvoldoende gebeurd. Ook wil het departement weten hoe homo's zich in het verzet hebben geweerd.

Verder laat het ministerie de oorlogsjaren van Benno Premsela in kaart brengen. De joodse en openlijk homoseksuele Premsela werd beroemd als vormgever en als voorvechter van homorechten. Wijlen Premsela zei altijd dat hij nergens bang meer voor was, nadat hij de oorlog had overleefd. Erger kon het immers niet meer worden.

Beeldvorming rond homoseksualiteit in de oorlog en erna maakt deel uit van het onderzoek. Ook wordt de bibliotheek van dr. J. Schorer gereconstrueerd, die door de nazi's deels werd vernietigd. Schorer speelde een belangrijke rol bij de homo-emancipatie. Over Schorer wordt een biografie geschreven.