Studie: managers plegen vaker fraude dan lager personeel

Meer dan de helft van het aantal fraudezaken in het bedrijfsleven wordt gepleegd door bestuurders. Wereldwijd worden werkgevers in meer dan de helft van de fraudegevallen door eigen managers benadeeld. In 30 procent van de zaken gaat het lagere personeel in de fout.

Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerd onderzoek van accountantskantoor Ernst & Young. Voor het rapport zijn directeuren en bestuursvoorzitters van 400 bedrijven in dertig landen ondervraagd. Ernst & Young denkt dat het aantal fraudegevallen niet afneemt, doordat ,,wereldwijd het middenkader in ondernemingen langzaam verdwijnt''.

Hierdoor worden bedrijven ,,blind en doof'' voor vergrijpen. Ernst & Young heeft sinds het verschijnen van het vorige rapport, twee jaar geleden, geen vermindering van het aantal fraudezaken waargenomen. Wel hebben tijdelijk personeel, internet en toenemende complexiteit van bedrijven de kans op fraude vergroot, zo stellen de onderzoekers. Van de bestuurders die de omvangrijkste fraudes op hun geweten hebben, is 85 procent korter dan een jaar in dienst van de onderneming.

Volgens het rapport is in tijden van economische malaise meer sprake van fraude. Ernst & Young signaleert dat ondernemingen vaker gedragscodes opstellen. Dat percentage zou zijn opgelopen van 33 naar 68 procent van de bedrijven. ,,Toch denkt slechts 45 procent van de ondervraagde ondernemingen dat het gehanteerde fraudebeleid daadwerkelijk begerepen wordt door de werknemers'', zo stellen de onderzoekers.

In bijna de helft van de fraudezaken bezorgde het voorval het bedrijf een schadepost van ten minste 100.000 dollar per keer. In ruim een op tien gevallen was de omvang groter dan 1 miljoen dollar, concludeert Ernst & Young.

Van alle ondervraagde ondernemingen kreeg 55 procent de afgelopen twee jaar te maken met aanzienlijke fraude. Een op de vijf bedrijven had te kampen met meer dan tien gevallen. ,,Daarbij moet de leiding ingrijpen of het bedrijf doet aangifte'', zegt onderzoeker P. Schimmel in een verklaring bij het rapport.