Simon Field vertrekt uit Rotterdam

Simon Field, de Britse directeur van het International Film Festival Rotterdam, heeft de dag na de 32ste editie aangekondigd volgend jaar op te stappen. Aan het volgende festival zal Field nog samen met codirecteur Sandra den Hamer leiding geven.

Field, die in 1996 aantrad als opvolger van Emile Fallaux, maakt in een schriftelijke verklaring een einde aan de stroom van speculaties en geruchten over zijn positie: ,,In de zomer van 2002 heb ik aan het festivalbestuur mijn besluit bevestigd om na het festival van 2004 te vertrekken. Oorspronkelijk waren we van plan dit nieuws na een bestuursvergadering over de toekomst van het festival, komend voorjaar, naar buiten te brengen'', aldus Field.

Onder Fields leiding werd de kwantitatieve en kwalitatieve groei van het festival, het grootste toegangheffende culturele evenement van Nederland, voortgezet. Als reden voor zijn voorgenomen vertrek oppert hij de wens om terug te keren naar zijn `thuishaven' Londen, waar Field voordien onder meer films programmeerde voor het Institute of Contemporary Art (ICA). Hij noemt het bovendien ,,een goed idee het artistiek leiderschap na acht jaar te verversen''.

Het functioneren van Field als directeur van het internationaal toonaangevende festival is publiekelijk altijd tamelijk onomstreden gebleven. Wel viel er in kringen rond de festivalstaf soms de kritiek te horen dat de directeur te veel tijd in het buitenland doorbracht. Hetzelfde verwijt trof overigens al zijn voorgangers: Fallaux (1992-96), Marco Müller (1990-91) en oprichter Huub Bals (1972-88). De in december eveneens vertrokken voorzitter van het festivalbestuur Felix Rottenberg zei wel eens het te betreuren dat Field geen Nederlands sprak, en daardoor te weinig kon deelnemen aan het publieke debat in Nederland.

Over de opvolging van Field zal het nieuwe bestuur onder leiding van Hans van Beers in de loop van dit jaar beslissen.