Religieloze staat

De opwinding onder moslims over de uitspraken van Hirsi Ali lijkt op die van jaren geleden, toen J.B.Charles de joodse God een woestijngod noemde. Vele joden waren beledigd. Zoals christenen zich ongetwijfeld beledigd voelen door de twee boeken van Maarten 't Hart, getiteld De Schrift betwist. Er zijn talrijke voorbeelden van uitlatingen door mensen, die niets met God te maken willen hebben en al dat gedoe als een belachelijk en achterlijke leefwijze zien. Daarbij is het geoorloofd dat ook te zeggen.

Maar wat is het probleem bij talloze moslims? Zij komen veelal uit landen waar de islam zo ongeveer samenvalt met het staatsgezag, althans het is de officiële godsdienst. En in de staatkundige vorming is de islam geheel of gedeeltelijk geïntegreerd. In echte moslimlanden vallen godsdienst en staat samen. Dat moet men in die landen zelf weten, al hoop ik dat men zich op termijn bevrijdt van die godsdienstige overheersing.

In ons land hebben we er eeuwen over gedaan om van een christelijke natie met overheersende christelijke elementen een bijna neutrale, ja zelfs godsdienstloze staat te maken. Er zijn nog enkele overblijfselen op te ruimen zoals de uitdrukking dat de koningin majesteit is bij de gratie Gods. Onzin natuurlijk. Maar in het algemeen kan men zeggen dat wij leven in een godsdienstloze staat en dat is iets wat gelovige moslims in meerderheid (nog) niet begrijpen of willen aanvaarden. En daar zullen ze toch aan moeten `geloven'. Zij zijn vrij om hun godsdienst te beleven zoals zij wensen, maar de godsdienstloze Grondwet en de wetten van de staat gaan voor en boven alle godsdienstwetten en/of opvattingen.

Daar moeten we buitengewoon zuinig op zijn. Nederland is een godsdienstloze staat, waar je ongestraft Jezus een verzinsel, Mohammed een tiran en Mozes een fantast mag noemen.

Ook het omgekeerde: Jezus is een verlosser, Mohammed is een profeet en Mozes een man Gods.

Dick Houwaart is journalist.