Nurse practitioner

Inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg Kingma geeft in de discussie over de verschuiving van taken van de arts naar nieuw gecreëerde functies als nurse practitioner en physician assistant de grenzen van deze substitutie aan, want de arts blijft de eindverantwoordelijke, n'importe het advies aan het kabinet door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg dat de eindverantwoordelijkheid door de arts ,,feitelijk niet is waar te maken en juridisch niet juist is'' (NRC Handelsblad, 24 januari).

Uit onderzoek in de VS dat gepubliceerd werd in de New England Journal of Medicine van 9 januari 2003, blijkt dat deze zogenoemde nonphysician clinicians niet zozeer een complementaire als wel een supplementaire rol hebben: patiënten bezoeken niet de nonphysician clinican in plaats van de arts, maar ze bezoeken beiden, zowel de arts als de nonphysician, en het aantal bezoeken aan artsen nam zelfs toe van patiënten die beiden bezochten. Een aanzuigende werking dus. Wel was er een trend naar meer preventieve hulp door de nonphysicians. De kans op kostenbesparingen moet derhalve niet groot geacht worden.

    • A. Hoogendoorn Lochem