Meer bescherming gegevens klant

Financiële concerns leggen zichzelf strengere regels op voor het gebruik van de persoonlijke gegevens van klanten. Banken en verzekeraars moeten zich sinds gisteren houden aan de nieuwe gedragscode. In de code is onder meer vastgelegd dat banken en verzekeraars hun adressenbestand niet aan bedrijven mogen verkopen. Aanleiding voor de code is de affaire van afgelopen najaar dat ING-dochter de Postbank adressenlijsten aan zusterbedrijven wilde doorgeven. De nieuwe regels gelden voor alle leden van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars.