Homeopathie

Ongeregistreerde homeopatische geneesmiddelen blijven ook na de invoering van de registratieregeling makkelijk verkrijgbaar. Fabrikanten maken gebruik van mazen in de wet, aldus de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

pagina 8