Het `oude' Europa

Max Kohnstamm (NRC Handelsblad, 29 januari) behoort tot wat Donald Rumsfeld `het oude Europa' noemde het Europa dat de communistische dictatuur dankzij bescherming door de VS niet aan den lijve hoefde te ondervinden. Zijn inschatting van de actuele situatie is onjuist. Zo is het beslist niet waar, dat de voorstanders van hard optreden in Irak alle moslims als on-mensen afdoen. Het gaat erom de vele gematigde, tot abrahamitische coöperatie neigende moslims te bevrijden van de terroristische extremisten in hun midden en hen te betrekken bij een wereldwijd vredesproces dat in de steigers staat.

Het is een illusie te menen, dat vrede tussen Israël en de Palestijnen zou kunnen worden bewerkstelligd door het notoir verdeelde Europa alléén en, àls het zou kunnen, dat zo'n vrede vanzelf ook andere conflicten nader tot een oplossing brengt. Europa heeft de Palestijnen al rijkelijk gesteund. De helft van die steun is verdwenen in de zakken van corrupte politici en de andere helft is gestoken in projecten die nooit van de grond kwamen of inmiddels alweer door Israël zijn platgebombardeerd.

Het is een droevige situatie, maar Europa kan zonder de VS niets doen om die te verbeteren. Het komt er dus op aan voor een zo groot mogelijke coalitie van belangstellenden een plan voor samenwerking te ontwikkelen, dat de eenzijdigheden van het Amerikaanse unilateralisme neutraliseert. Daar is `regime-change' voor nodig, niet alleen in Irak, maar ook in Washington en in het oude Europa.

    • Ben Hoffschulte Leuven