Frankrijk handhaaft omslag bij pensioen

De omslagbasis van het Franse pensioenstelsel blijft ongewijzigd. Zestig jaar blijft de pensioengerechtigde leeftijd. Dit zei de Franse premier Jean-Pierre Raffarin gisteren bij de presentatie voor de sociaal-economische raad van de grote lijnen van de pensioenstelselhervormingen die zijn regering voor deze zomer in een wet wil hebben vastgelegd.

De hervorming is een politiek uiterst riskante onderneming. Eerdere regeringen vielen erover. Zaterdag gingen nog in heel Frankrijk driehonderdduizend demonstranten de straat op, als `waarschuwing' aan de regering.

Zonder in verdere details te treden zei Raffarin dat zijn regering geen ,,geprefabriceerde oplossingen'' zou opleggen en zou aansturen op een `zo groot mogelijke consensus'. Hij zei voor zijn hervorming 2020 als ,,eerste horizon'' te beschouwen.

In een omslagstelsel, dat uitgaat van het solidariteitsbeginsel, betaalt de werkende generatie voor de gepensioneerde generatie. Hervorming is noodzakelijk door de demografische ontwikkelingen: dragen nu tien werkenden zorg voor vier gepensioneerden, in 2040 is de verhouding tien op zeven. Raffarin sloot invoering van een systeem op basis van kapitalisatie uit. Daarbij worden de pensioenen betaald uit fondsen die speculeren met premiegeld. Raffarin acht zo'n systeem ,,wezensvreemd aan onze sociale geschiedenis''.

De premier sloot eveneens uit dat de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd zou worden. In het bedrijfsleven geldt de grens van zestig jaar, voor ambtenaren is dat 57,5 jaar. Veel demonstranten eisten zaterdag voor het bedrijfsleven de leeftijdgrens die voor de ambtenaren geldt, maar Raffarin sloot dat uit. Wel was hij voor `harmonisatie', wat betekenen zou, dat de leeftijdsgrens voor de ambtenaren omhoogggaat. Raffarin weigerde die conclusie expliciet te bevestigen. Volgens peilingen is 72 procent van de Fransen voor een dergelijke gelijktrekking. Volgens de socialistische oppositie is de regering `van een muis bevallen'. De bonden wijzen vooralsnog op het belang van een `echte dialoog'. Volgens werkgeversorganisatie Medef is de enige oplossing verhoging van het aantal premiejaren.