Eindadvies Donner: twee informateurs

Informateur Donner heeft de koningin geadviseerd twee informateurs te benoemen die de onderhandelingen tussen CDA en PvdA voor de vorming van een kabinet moeten begeleiden.

Hij volgt hiermee het advies van de fractieleiders Balkenende (CDA) en Bos (PvdA). De kabinetsformatie wordt naar verwachting pas donderdag voortgezet. Informateur Donner adviseerde de koningin gisteren in zijn eindverslag ,,de volgende fase van de kabinetsformatie eerst in te zetten'' na het Kamerdebat van vanmiddag over de afgeronde fase van de kabinetsformatie. De Rijksvoorlichtingsdienst liet weten dat de koningin dit advies zal volgen. In CDA-kringen gaat men ervan uit dat zij pas morgen twee informateurs benoemt, één van PvdA-huize en één van CDA-huize.

D66-fractievoorzitter Dittrich, die het initiatief tot het Kamerdebat heeft genomen, wil onder meer weten of de informateur van PvdA-huize ook de beoogde vice-premier is. PvdA-leider Bos zal daarover naar verwachting geen uitsluitsel geven.

Het is de tweede keer dat de Tweede Kamer na afloop van een informatieronde debatteert over de uitkomsten. CDA, PvdA en VVD achten het debat niet nodig, maar verzetten zich er ook niet tegen. Donner heeft de namen van de door de twee betrokken partijen genoemde informateurs mondeling aan het staatshoofd doorgegeven. Naar wordt aangenomen heeft het CDA Donner zelf genoemd en de PvdA voorzitter Leijnse van de HBO-raad.

Bij de ,,besprekingen over de programmatische basis'' van een kabinet CDA/PvdA zouden, zo schrijft Donner, in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde moeten komen: ,,De rijksfinanciën en de noodzaak van bezuiniging, een sociaal en economisch beleid gericht op langdurige loonmatiging en terugdringing van de instroom in de WAO, de problematiek van de gezondheidszorg en die van het onderwijs, veiligheid en criminaliteitsbestrijding, de positie van Nederland in de Europese Unie, het handhaven van internationale vrede en veiligheid, de kwaliteit van de publieke sector en het openbaar bestuur, het vraagstuk van integratie en immigratie, de visie op de ruimtelijke ordening, mobiliteit, natuur en platteland, alsmede het debat over normen en waarden.''