Duizenden firma's niet uit `publieke' WAO

Ruim 16.000 bedrijven die het WAO-risico volledig voor eigen rekening willen nemen, mogen dat niet. Het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft de aanvragen van deze bedrijven afgewezen.

Dit heeft het UWV gemeld. Sinds 1998 kunnen bedrijven ervoor kiezen uit het publieke WAO-stelsel te stappen. Zij moeten dan de uitkering van een arbeidsongeschikte werknemer de eerste vijf jaar voor eigen rekening nemen. Meestal sluiten bedrijven hiervoor een aparte verzekering af.

Omdat voor kleine bedrijven de zogeheten Pemba-boete werd afgeschaft, ging per 1 januari hun basispremie voor de WAO fors omhoog. Daardoor was het aantrekkelijk voor deze bedrijven om uit het WAO-stelsel te stappen en een goedkopere particuliere verzekering af te sluiten. Zij konden nog voor oktober een aanvraag indienen. Met het afschaffen van de Pemba-boete is nu ook de mogelijkheid voor de kleine bedrijven het eigen risico dragen vervallen. Circa 26.000 bedrijven dienden een aanvraag in bij het UWV. De 16.000 bedrijven werden afgwezen omdat ze geen bankgarantie hadden overlegd.

Door de uittocht van circa 10.000 bedrijven in januari is het aantal bedrijven dat niet meedoet met de nationale WAO-verzekering ongeveer verdrievoudigd. Een halfjaar eerder waren er nog 4.801 eigen-risicodragers, waarvan 892 grote werkgevers en 3.909 kleine werkgevers. Voor grote bedrijven bestaat de Pemba-boete nog steeds. Ook zij besluiten uit het publieke stelsel te stappen.

Vorig jaar bleek uit onderzoek dat de bedrijven die het WAO-risico voor eigen rekening nemen, veel minder arbeidsongeschikten `veroorzaken' dan andere bedrijven. Dit onderzoek leek aan te tonen dat financiële prikkels voor werkgevers zin hebben bij het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en dat het goed is dat particuliere verzekeraars betrokken zijn bij het verzuimbeleid. Maar het is ook mogelijk dat juist de bedrijven die al een goed beleid voeren bij ziekteverzuim of die bijvoorbeeld veel jonge werknemers in dienst hebben, eerder geneigd zijn om het WAO-risico zelf op zich te nemen.

Tegenstanders van het dragen van eigen risico wijzen er op dat hiermee het draagvlak voor het publieke WAO-stelsel wegvalt. Als de goede bedrijven er uitstappen heeft dat het risico in zich dat de andere bedrijven op lange termijn een hogere WAO-premie moeten gaan betalen. Of daar nu al sprake is, kan het UWV nog niet inschatten. Pas per 2004 worden opnieuw de WAO-premies vastgesteld.