Deltaplan

Het is een nogal verbreid misverstand dat het plan voor de Deltawerken pas na de ramp in 1953 zou zijn ontstaan. Zo staat in NRC Handelsblad van 1 febr. in het artikel `De ramp': ,,Aan de watersnoodramp dankt Nederland het Deltaplan''. Ongetwijfeld is door die ramp de studie en de uitvoering in een stroomversnelling geraakt, maar de plannen zijn al veel ouder. Al voor 1948 waren het twee-, drie- en vier-eilandenplan in studie, en in 1948 werd in het Waterloopkundig Laboratorium in Delft het grote model van de gehele delta in bedrijf gesteld. Ook de naam `Deltaplan' is al ouder; de journalist Klaas Graftdijk gebruikte hem als pakkende kop in Het Vrije Volk van 7 januari 1948 vermoedelijk als eerste. Deze naam heeft ook geleid tot de naam `Deltacommissie' tijdens een van de eerste vergaderingen van deze commissie.

Het is dan ook onzin nu nog te filosoferen over schuldvraag of verantwoordelijkheden van de ramp van 1953; het was een allang bekend probleem (denk bij voorbeeld aan de overstromingen van 1906 en 1936) en op beperkte schaal zijn ook dijken opgehoogd. Dat er zo kort na de oorlog niet eerder met uitvoering van het veel studie vergende, veel aspecten hebbende, totaalplan kon worden begonnen lijkt mij duidelijk.