De ambtseed is bezig aan een terugkeer

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de ambtseed voor ambtenaren aan een onmiskenbare terugkeer bezig.

Dat stelt de VNG in reactie op het bericht, gisteren, dat burgemeester Leers van Maastricht de ambtseed, waarbij ambtenaren beloven zich onkreukbaar te gedragen, weer wil invoeren. Ambtenaren van de onder meer de gemeenten Amsterdam, Groningen en de provincie Utrecht gingen de Maastrichtenaren de afgelopen jaren voor. Ook in Rotterdam overweegt men herinvoering van de eed.

De ambtseed raakte in de jaren zeventig in onbruik voorkoming van diefstal en beïnvloeding van ambtenaren zou afdoende behandeld worden in de gewone arbeidsvoorwaarden maar de VNG krijgt volgens een woordvoerder ,,steeds meer'' verzoeken van gemeenten om informatie over de eed.

In Maastricht verdween onlangs bij een verhuizing van het ambtelijk aparaat een aantal gemeentelijke eigendommen, maar volgens een woordvoerder van de gemeente was dat niet de reden voor het plan van Leers. De burgemeester wil, aldus de zegsman, ,,in het algemeen'' benadrukken dat integriteit ,,essentieel is voor overheidsdienaren''.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken ,,juicht het toe'' als gemeenten en provincies de eed weer invoeren om het belang van integriteit te benadrukken. Het ministerie heeft anderhalf jaar geleden samen met de VNG een modelovereenkomst opgesteld waarin staat wat wel en niet is toegestaan voor ambtenaren. Daarin wordt onder meer duidelijk gemaakt dat ambtenaren geen cadeaus of diensten mogen aannemen.

Ook is er voor overheidsdiensten een handleiding beschikbaar, opgesteld door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), waarmee de kwetsbaarheid van een organisatie kan worden onderzocht.