Bush en Blair

`Bush en Blair overtuigen elkaar...niet', kopt NRC Handelsblad op 1 februari. Gelukkig maar, want als hun dat werkelijk was gelukt, dan waren ze na afloop precies even ver geweest als toen ze begonnen. Zij het dan dat ze onder hen beiden van standpunt waren gewisseld.

    • O.L.E. Jongmans