Amerikaans tekort naar record in 2004

President Bush heeft het Amerikaanse Congres gisteren een begroting voor 2004 gestuurd die een recordtekort en aanzienlijk hogere uitgaven voor defensie en binnenlandse veiligheid te zien geeft.

Het voorstel van de president beslaat een totaalbedrag van 2.230 miljard dollar. Voor 2003 en 2004 verwacht het Witte Huis tekorten van iets meer dan 300 miljard dollar, bijna 3 procent van het bruto binnenlands product.

Volgens begrotingsdirecteur Daniels is dat geen reden tot zorg of hogere rente. ,,Een evenwichtige begroting heeft een hoge prioriteit voor deze regering'', aldus Daniels, ,,maar het is niet de enige prioriteit en ook niet de hoogste.'' President Bush heeft ter toelichting op de begroting gezegd dat vergroting van de veiligheid van het Amerikaanse volk en het weer op gang brengen van de economie zijn grootste prioriteiten zijn.

Democraten in het Congres zijn direct in de aanval gegaan tegen het oplopen van het tekort. `Hun' president Clinton spendeerde veel politiek kapitaal aan het wegwerken van de grote tekorten, die hij had geërfd van de eerste president Bush. In 2001 werd over de komende tien jaar een begrotingsoverschot van 5.600 miljard voorspeld.

Het Witte Huis is opgehouden een voorspelling over tien jaar te doen, volgens Democraten omdat de regering dan moest laten zien dat de aangenomen en voorgestelde belastingverlagingen dan pas echt gaten slaan in de overheidsfinanciën. De regering schat dat het tekort over de komende vijf jaar ongeveer 1.000 miljard dollar zal belopen. Volgens de Democraten zal het tekort over tien jaar oplopen tot zeker 1.800 miljard dollar.

De president wijt die omslag aan de combinatie van recessie en ,,een oorlog die wij niet hebben gekozen''. Volgens William Beach, econoom van de conservatieve denktank The Heritage Foundation, legt de president nu met zijn verdere belastingverlaging (onder meer afschaffing van dividendbelasting) de basis voor economische groei in de komende tien jaar.

Robert Greenstein van het onafhankelijke Center on Budget and Policy Priorities noemt deze begroting ,,de meest roekeloze, onverantwoordelijke begroting die enige president van welk partij dan ook'' heeft ingediend in zijn 31-jarige praktijk als begrotingswaarnemer. Hij verwijt de president de toch al aanzienlijke problemen van de vergrijzing te verergeren door de volgende generaties met groeiende tekorten op te schepen.

Bush gaat uit van het heilzaam effect op de economische groei van belastingverlaging gekoppeld aan bezuinigingen. [Vervolg VS: pagina 15]

VS

Meer geld Pentagon

[Vervolg van pagina 1] De begroting voor landsverdediging gaat in het presidentiële plan met 4,2 procent omhoog, na de sterke stijgingen van de afgelopen jaren. De begroting van het Pentagon zou in 2004 uitkomen op 378 miljard dollar, die voor het nieuwe ministerie van binnenlandse veiligheid op 41 miljard. Ook de 'veteranen'-begroting gaat sterk omhoog.

De meeste overige posten worden min of meer gelijk gehouden. De ruimtedienst NASA krijgt voor het eerst sinds jaren een verhoging van 470 miljoen, een verhoging die zondag werd aangekondigd, maar waartoe volgens het Witte Huis al vóór de ramp met het ruimteveer Columbia was besloten.

Verdere stijgingen worden voorgesteld voor: de niet-militaire ontwikkelingshulp (plus 10 miljard, wordt 12,5 miljard dollar), onderwijs (+6 procent) en 400 miljard voor Medicare (de openbaar gefinancierde, gedeeltelijke ziektekosten-verzekering voor bejaarden).

Aannemening van het de begrotingsvoorstellen is niet zonder meer gegarandeerd. President Bush heeft sinds de tussentijdse verkiezingen van november weer de meerderheid in beide Huizen van het Congres. De bezwaren bij een aantal gematigde Republikeinen tegen het jongste pakket belastingverlagingen (ter waarde van 670 miljard dollar) wekken de verwachting dat het Witte Huis wellicht water bij de wijn zal moeten doen.

Analyse: pagina 15