Advies: nieuwe kernreactor in Petten

Er moet over tien jaar een nieuwe kernreactor worden gebouwd, bij voorkeur in Petten, voor de productie van nucleaire medicijnen. Europa moet voorkomen dat het, zoals vijftien jaar geleden, weer afhankelijk wordt van levering vanuit Canada.

Dat concludeert een werkgroep met vertegenwoordigers van de ministeries van VWS, Economische Zaken, VROM, alsmede de Inspectie Gezondheidszorg en de Vereniging van Nucleaire Geneeskunde in een rapport dat later deze week aan de Tweede Kamer wordt gestuurd. ,,Over ruim tien jaar is de levensduur van de huidige hogefluxreactor in Petten voltooid. Dan moet er een nieuwe worden gebouwd. Petten heeft daarbij een streepje voor'', zegt nucleair geneeskundige Roel Claessens, lid van de werkgroep die dezer dagen de laatste hand aan het rapport legt.

De werkgroep werd ingesteld nadat vorig jaar de hogefluxreactor in Petten een maand werd gesloten. Daardoor kon toen niet worden voldaan aan de vraag van Nederlandse en andere Europese ziekenhuizen naar nucleaire producten. De tijdelijke sluiting was een gevolg van een onderzoek naar de veiligheidscultuur binnen de reactor van Petten, waartoe toenmalig minister Pronk (VROM) had besloten.

Volgens het rapport van de werkgroep is het onwenselijk dat als de huidige reactor in Petten over ruim tien jaar zijn technische levensduur heeft voltooid, Europese ziekenhuizen afhankelijk worden van levering door kernreactoren in Canada of Zuid-Afrika. Vliegtransporten maken levering minder zeker, aldus de commissie, en bovendien leidt deze productie elders tot ongewenste monopolievorming en vermoedelijk hogere prijzen.

Staatssecretaris Pieter van Geel (VROM) is het eens met de conclusie dat Europa niet afhankelijk moet worden van andere continenten bij de levering van nucleaire medicijnen, zo verklaarde hij gisteren in het radioprogramma De Ochtenden. Hij laat in het midden of een nieuwe reactor ook in Petten moet worden gebouwd.

Volgens nucleair geneeskundige Claessens heeft een herbouw in Petten niet alleen de vorkeur van de commissie, maar ook van Europes instellingen als Euratom. Dit omdat er in Petten niet alleen een hogefluxreactor aanwezig is, maar tevens een fabriek die bestraalde producten omzet in molybdeen, alsmede een fabriek die molybdeen vervolgens verwerkt tot een farmaceutisch product. ,,Je hoeft niet met de spullen rond te sjouwen'', aldus Claessens.

De commissie had niet de opdracht om de veiligheidscultuur in Petten te onderzoeken. Wel doet de commissie de aanbeveling om deze veiligheidscultuur waar mogelijk te verbeteren, om een langdurige, ongeplande sluiting van de reactor en dus stopzetting van de leveranties te voorkomen.

De commissie spreekt zich tevens uit tegen een alternatieve productie van medische isotopen door ziekenhuizen in zogenoemde cyclotrons, zoals Greenpeace voorstelt. Deze alternatieve productie is te weinig efficiënt om aan de vraag van ziekenhuizen naar nucleaire producten te kunnen voldoen, aldus de commissie.

Een groep critici uit Petten roept in reactie op de berichten de Tweede Kamer op geen gehoor te geven aan de aanbevelingen van de werkgroep. De critici, verenigd in de groep Petten Nú Clear, achten het openhouden van de kernreactor in Petten ,,ongewenst'', ook de komende tien jaar, omdat de veiligheid in Noord-Holland ,,niet gewaarborgd'' is.

,,Wij vrezen voor een atoomramp met duizenden onnodige kankergevallen.''