Aanpak vuile Maas aangevochten

De provincie Limburg heeft het voornemen om vervuild slib niet langer in de Maas te storten, maar te verplaatsen. Dit kan leiden tot een vertraging van de beveiliging van de Maas tegen overstromingen. Dat stelt de koepelorganisatie van zand-, grind-, klei- en kalksteenwinnende bedrijven Fodi in een brief aan de provincie Limburg.

Bij het verruimen van de Maas komt een grote hoeveelheid vervuild slib en vervuilde grond vrij. Limburg wil deze grond binnen het riviersysteem verwerken door die te gebruiken als bouwstof of voor kleischermen.

Volgens het huidige beleid mag vervuilde grond alleen in depots worden gestort. Limburg vindt het reinigen van de Maasbodem weinig zinvol zolang de rivier vuil blijft naleveren.

Maar Fodi stelt dat deze aanpak door de rechter verboden wordt. Het plan zou de bedrijven daarnaast onnodig op kosten jagen. De Limburgse gedeputeerde M. Hofman-Ruijters (CDA) verwierp gisteren de bezwaren van Fodi. ,,Er is geen enkele reden om te vrezen voor vertragingen in de uitvoering van de Maaswerken door juridische procedures over slibkwesties'', zei ze. Volgens haar heeft Waterstaat al zorgvuldig gekeken naar de juridische haalbaarheid van dat nieuwe beleid. ,,Op dat punt mist de vrees van de grindsector dus elke grond.''

Wel is duidelijk wie opdraait voor het opruimen van het zwerfvuil dat de Maas heeft achtergelaten na het laatste hoogwater. Het Rijk neemt 65 procent van de kosten voor zijn rekening. Dit maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken gisteren bekend. Eigenaren moeten zich voor 21 februari aanmelden bij uitvoeringsorganisatie Laser. De gelden komen uit het rampenfonds, dat bedoeld is voor de schade als gevolg van het hoogwater.