Vluchten shuttle opgeschort na ramp

De ramp met het ruimteveer Columbia, dat zaterdag boven Texas met zeven astronauten aan boord is verongelukt, kan zijn veroorzaakt door problemen met het hitteschild. Het `shuttle'-programma is hangende het onderzoek naar de toedracht opgeschort.

Verscheidene waarnemingen van de Amerikaanse ruimtedienst NASA wijzen op problemen met de bescherming tegen grote hitte bij terugkeer in de dampkring. Sensoren bij de linkervleugel van het ruimtevliegtuig signaleerden in de finale afdaling van de Columbia al boven Californië sterke oververhitting totdat boven Texas alle contact verloren ging.

Kort na de lancering van het ruimteveer in Florida waren elementen van de brandstoftank losgeraakt. Die hebben mogelijk een of meer hittebestendige tegels bij de linkervleugel of op de onderkant van het veer beschadigd. De bemanning was niet uitgerust om de ernst van die schade tijdens de ruimtevlucht te onderzoeken of te repareren.

De NASA bestudeert tegelijkertijd of cruciale systemen die het ruimteveer besturen tijdens de gecompliceerde laatste fase voor de landing goed hebben gefunctioneerd. Columbia was zestien minuten vóór de voorziene landing in Florida toen alles ophield en meer dan één vurige streep de hemel boven Texas kleurde.

Een direct gevolg van de ramp is dat het bemande internationale ruimtestation het voorlopig zonder Amerikaanse logistieke ondersteuning moet doen. Er zitten drie astronauten in. Zondag is volgens plan een Russische raket met nieuwe voorraden en brandstof naar het station gestuurd. Het station kan zo tot juni functioneren.

Het Witte Huis heeft aangekondigd in de federale begroting voor 2004 voor NASA 470 miljoen dollar extra te willen uittrekken. De dienst heeft nu een budget van 15 miljard dollar. Verscheidene leden van het Amerikaanse Congres hebben opgeroepen tot een hernieuwde nationale inzet voor het ruimteprogramma, maar ook grondig onderzoek naar het beheer van de dienst. [Vervolg SHUTTLE: pagina 5]

SHUTTLE

'Onze tocht gaat door'

[Vervolg van pagina 1] In een korte herdenkingstoespraak tot het Amerikaanse volk zei president Bush zaterdag: ,,Onze tocht door het heelal zal doorgaan.'' Een dergelijke spontane steunbetuiging verwoordde president Ronald Reagan ook na de eerste ramp met een ruimteveer, de Challenger, die in 1986 kort na de lancering in vlammen opging. Toen duurde het 32 maanden voor een nieuw veer werd gelanceerd.

Nu worden hardnekkiger vragen gesteld rond de houdbaarheid van het huidige `shuttle'-programma. Er zijn geen stemmen opgegaan die een einde willen maken aan Amerika's verkenning van de ruimte. Maar de verzamelde kritiek van de afgelopen twintig jaar op het basisidee van het ruimteveer klonk gisteren gestaag luider.

Het systeem van een voor hergebruik geschikt ruimtevliegtuig is niet zo goedkoop en nuttig gebleken als eens was bedoeld. Bovendien blijken zeer frequente waarschuwingen dat de veiligheidsmarges door bezuinigingen zijn aangetast te zijn genegeerd.

In Texas, Arkansas en Louisiana is een regen van brokstukken neergekomen. Ook een aantal lichaamsdelen, waarschijnlijk van de slachtoffers, zijn gevonden. De zoektocht naar resten, die aanwijzingen over mogelijke oorzaken kunnen bevatten, wordt met man en macht voortgezet over een groot gebied. Vrijwel direct na het bekendworden van de ramp werden brokstukken van de shuttle te koop aangeboden op eBay, een internetpagina voor veilingen.

Hoofdartikel: pagina 7