`Te veel moties ingediend'

Frans Weisglas (57), voormalig woordvoerder buitenland van de VVD, is Kamervoorzitter en wil dat graag blijven. ,,Ik wil het 151ste lid zijn.''

In 1982 werd Frans Weisglas voor de VVD gekozen in de Tweede Kamer, de partij waarvan hij sinds 1967 lid is. Hij was voor de VVD-fractie woordvoerder buitenland. Sinds 28 mei vorig jaar hanteert hij de voorzittershamer van de Tweede Kamer.

,,Ik vind dat je als voorzitter niet behoort te zeggen wat het meeste nutteloze debat was, daarnaast weet ik het ook echt niet. Er waren wel debatten waarvan ik vond dat ze te lang duurden, daar kan wel wat aan gebeuren, al was dat ook mijn verantwoordelijkheid. Soms kwam een woordvoerder naar mij toe met de vraag of het kort kon, maar voerde vervolgens eindeloos het woord. Als ik hem dan afkapte, werd hij bozig omdat ik hem niet de tijd gaf. Dat is een soort cirkel, dan raken ze bevlogen en voeren ze toch eindeloos het woord. Maar inhoudelijk heb ik geen oordeel over de gevoerde debatten.

Daarnaast wil ik dat de politieke discussie die buiten het parlement gevoerd wordt, ook in de politieke arena plaatsvindt. En over de afgelopen acht maanden ben ik daar niet ontevreden over. Daarnaast is het belangrijk dat de Kamer wat selectiever, bescheidener omgaat met de beschikbare instrumenten. Afgelopen jaar zijn er 1.100 moties ingediend, een minister denkt dan: ,,Wat stelt dat voor?'' Hij moet weer politiek sidderen als er een motie is aangenomen. Als je de instrumenten minder gebruikt worden ze scherper, als voorzitter moet je dat stimuleren, niet belemmeren. Mijn streefcijfer is 600 moties. Maar uiteindelijk verandert de Kamer de werkwijze en beslist daarover, de rol van de voorzitter is die van aanjager.

De profielschets die is opgesteld voor het Kamervoorzitterschap spreekt bij gelijke geschiktheid een voorkeur uit voor een vrouw, maar het hoeft niet per definitie een vrouw moet zijn. Anders hoefden mannen niet te solliciteren.

Ik vind we moeten nadenken over de Kamervoorzitter als een onafhankelijk 151-ste lid. Iemand die buiten zijn fractie treedt, geen stemrecht meer heeft en tussen de partijen staat. De fractie moet dan worden aangevuld met de volgende op de lijst. Ik besef wel dat daarvoor de Grondwet gewijzigd moet worden.''

,, Eigenlijk is het mij in de afgelopen acht maanden wel gelukt om zo'n voorzitter te zijn. Ik heb me individueel kandidaat gesteld en ben als onafhankelijk kandidaat gekozen. Dat heeft me sterk gemaakt als onafhankelijk voorzitter. Bij de stemming morgen kunnen de leden de onafhankelijke positie van de voorzitter versterken door niet te stemmen op een partijkandidaat, maar op de meest geschikte kandidaat.''