Plan VS: 3.000 bommen op Irak in eerste 48 uur

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een plan om 3.000 precisiegeleide bommen en raketten op Irak af te vuren, in de eerste 48 uur van een militaire actie. Het plan, gepubliceerd door The New York Times, is bedoeld om het Iraakse leger te isoleren en snel de weg te effenen voor een grondoffensief om de Iraakse regering af te zetten.

Bij de eerste bombardementen zou tien keer zoveel precisiegeleide munitie worden afgevuurd als in de eerste 48 uur van de Golfoorlog (1991). Doelen zijn de luchtverdediging, politieke en militaire hoofdkwartieren, communicatie-systemen en chemische en biologische installaties, aldus Amerikaanse regeringsfunctionarissen.

Na de val van het regime zullen de Amerikanen geen militair overgangsbestuur instellen, hoogstens een veiligheidstoezicht voor de korte termijn, zei Condoleezza Rice, de veiligheidsadviseur van Bush, gisteren tegen de Egyptische krant Al-Ahram. ,,Wij geloven dat als Irak van dit verschrikkelijke regime bevrijd is, het Iraakse volk zeer wel in staat zal zijn z'n eigen zaken te behartigen'', aldus Rice. De VS en hun bondgenoten zullen wel ,,voor een bepaalde tijd de veiligheid moeten handhaven om te garanderen dat er geen gewelddaden worden gepleegd, dat de eenheid van het land behouden blijft en dat de humanitaire hulp het Iraakse volk bereikt''.

De Turkse nationale veiligheidsraad heeft een beroep op het parlement gedaan toestemming te geven voor stationering van buitenlandse troepen op Turks grondgebied. De raad, die bestaat uit vertegenwoordigers van de militaire en de politieke top, zette daarmee een eerste formele stap naar inwilliging van een Amerikaans verzoek om 80.000 militairen in Turkije te mogen legeren voor een aanval tegen Saddam Hussein. Premier Abdullah Gül zei vanmorgen dat de regering het parlement nog deze week om toestemming zal vragen voor militaire maatregelen inzake Irak. Hij zei niet met zoveel woorden of het gaat om toestemming voor de legering van Amerikaanse troepen, maar hij verwees wel naar artikel 92 van de grondwet, dat het parlement machtigt daarmee in te stemmen. De regering van de op de islam georiënteerde AK-partij heeft zich, in tegenstelling tot het leger, tot dusverre niet erg enthousiast getoond over legering van Amerikaanse troepen. Het parlement is op dit moment in meerderheid daartegen.

De chefs van de VN-wapeninspecteurs zullen naar verwachting komende zaterdag weer Bagdad bezoeken, op uitnodiging van Irak. Zij hebben een brief met voorwaarden voor dit bezoek gestuurd aan de Iraakse regering, die Bagdad inmiddels heeft afgewezen. De inspecteurs, die op 14 februari hun volgende rapportage aan de VN geven, willen dat Irak interviews met wapenexperts en vluchten met U2-spionagevliegtuigen toestaat. Zij willen ook Saddam Hussein ontmoeten.

BLAIR pagina 4