Kunstinstellingen bevreesd voor globalisering

Acht belangenverenigingen uit de kunstwereld hebben een brandbrief gestuurd aan de Tweede Kamer over de onderhandelingen over cultuur bij de wereldhandelsorganisatie WTO. Ze zijn bang dat bijvoorbeeld het Nationale Ballet straks om subsidie moet wedijveren met Amerikaanse gezelschappen of dat Nederlandse filmmakers in de problemen komen doordat producenten uit verre oorden ook gebruik kunnen maken van `onze' fiscale voordelen. Nederland is een van de weinige landen die voor openstelling zijn van de sectoren cultuur en audiovisuele uitingen, klagen de clubs. Ze roepen de Kamer op genoemde sectoren uit te zonderen van de zogenoemde GATS-onderhandelingen die onder de paraplu van de WTO plaatshebben. Eind maart neemt de Europese Commissie een standpunt in. Onder de briefschrijvers zijn FNV Kiem, de CNV Kunstenbond, de Nederlandse Toonkunstenaarsbond en de Federatie van Kunstenaarsverenigingen.