Fransen massaal straat op voor hun pensioenen

Honderdduizenden Fransen hebben zaterdag in het hele land gedemonstreerd voor het behoud van hun pensioen. De bonden organiseerden de demonstratie met het oog op de presentatie, vanmiddag, door premier Jean-Pierre Raffarin van de grote lijnen van de pensioenstelselhervorming. Volgens de politie waren er 260.000 betogers op de been, volgens de bonden een half miljoen.

De demonstratie was bedoeld als waarschuwing aan het adres van de regering. De hervorming van het pensioenstelsel, is een politiek uiterst riskante onderneming. De rechtse regering van Alain Juppé moest in 1997 het veld ruimen na massale betogingen tegen de voorgestelde hervormingsplannen. De socialistische premier Lionel Jospin volstond gedurende vijf jaar met het uitbrengen van het ene rapport na het andere zonder knopen door te hakken. President Jacques Chirac heeft steeds gezegd dat de nieuwe regering de hervorming hoe dan ook zal doorvoeren.

De hervorming is noodzakelijk door de op handen zijnde `papy-boom': de explosieve toename van `opa's' door de pensionering van de na-oorlogse baby-boom-generatie. In het Franse zogeheten `omslagstelsel' betaalt de werkende generatie het pensioen van de gepensioneerde generatie. Aan dit solidariteitsbeginsel wordt zeer gehecht ook door president Chirac, die vorige maand nog zei voorstander te zijn van handhaving ervan. Maar de demografische ontwikkeling zet het stelsel steeds verder onder druk. Betalen tien werkenden nu het pensioen van vier gepensioneerden, in 2010 moeten ze vijf gepensioneerden onderhouden en in 2040 zeven. Daarbij komt nog een steeds langere levensverwachting.

De regering-Raffarin, die de hervorming voor de zomer in een wet wil hebben vastgelegd, gaat vanaf vandaag praten met alle sociale partners. De afgelopen maanden is al onenigheid ontstaan over de semantische vraag of het om `overleg' gaat of om `onderhandeling'. De oplossing schuilt in verhoging van de premies, verlaging van de pensioenen, verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd of een combinatie van deze maatregelen. Daarbij komt nog dat ambtenaren op 57,5-jarige leeftijd met pensioen kunnen en een gunstiger regime hebben dan het bedrijfsleven, waar men op zestigjarige leeftijd recht heeft op pensioen.

Raffarins woordvoerder zei dit weekeinde dat de premier vandaag `een methode' en `een tijdsplan' aankondigt. De demonstraties waren volgens hem `een steun in de rug' van de regering, omdat de Fransen aandringen op een besluit dat ,,jarenlang niet genomen is''.

    • Pieter Kottman