Directeur Vught ontslagen

De voortdurende problemen op de campus voor alleenstaande minderjarige asielzoekers in Vught hebben geleid tot ontslag van de directeur, J. van der Wijst.

Pagina 6