`Debatten vaak voorbarig'

Voormalig D66-lijsttrekker Thom de Graaf (45) trok zich direct na de tegenvallende verkiezingen terug. Nu wil hij de Kamer voorzitten.

,,Wat het meest overbodige debat is geweest? Dat vind ik een heel lastige vraag. Een voorbeeld wil ik niet noemen, want er zijn altijd tegenkanten, maar in het algemeen worden debatten te snel gehouden zonder goede voorbereiding.

Er ontbreekt bijvoorbeeld nogal eens een helder standpunt van de regering, waardoor zo'n discussie iets voorbarigs en voorlopigs krijgt. Daardoor ook passeert nogal eens het moment waarop het debat fully fledged zou moeten losbarsten.

In de plenaire zaal van de Tweede Kamer wordt te vaak en te lang over technische zaken gesproken. Bovendien dan ook nog zeer gedetailleerd, dat is niet goed. De plenaire zaal moet gereserveerd blijven voor wetgeving en actuele discussies. Daarnaast kunnen de hoofdlijnen van de diverse standpunten worden behandeld, maar er zullen vaker debatten moeten komen over onderwerpen waar de samenleving over praat.

Ik vind het merkwaardig dat de Kamer slechts één keer echt gedebatteerd heeft over integratie, namelijk naar aanleiding van het stuk van Paul Scheffer over de multiculturele samenleving, Een eigen initiatief is jammer genoeg uitgebleven. Bij een belangrijke kwestie als veiligheid gaat het al net zo.

Als de meerderheid van de leden mij wil krijgen ze iemand die trekt en sleurt aan de vernieuwing. Ik zal ze uitdagen om met voorstellen te komen. Zelf wil ik meer debatten tussen de fractievoorzitters over actuele kwesties. Ook de minister-president zal vaker naar de Tweede Kamer moeten worden geroepen om mee te discussieren. De commissies moeten een andere indeling krijgen, minder toegespitst op de departementen, meer op de grote maatschappelijke thema`s.

En de controlefunctie van de Tweede Kamer moet worden versterkt, ik wil meer geld voor het onderzoeksbureau. Ik ben voorstander van de hearings zoals die in Amerika worden gehouden, iets tussen onze hoorzitting en het parlementair onderzoek in. De Kamerleden zullen zich heel goed moeten voorbereiden op zo'n sessie, want het is de bedoeling dat het echt wat oplevert, dat zie je als de Amerikaanse senaat bezig is.

Kamerleden moeten meer tijd overhouden voor andere zaken dan het priegelwerk dat je nu vaak ziet. Ze hoeven van mij niet altijd maar het land in, ook op het Binnenhof kunnen politici bezig zijn met de zaken waar het echt om draait.

Ik vind verder dat de voorzitter deel moet blijven uitmaken van een fractie om niet te vervreemden van de politiek.''