De Graaf (D66) derde kandidaat-voorzitter

Naast huidig `tijdelijk' Kamervoorzitter Weisglas (VVD) en het Kamerlid Verburg (CDA), die zich afgelopen donderdag kandidaat stelde, heeft ook voormalig D66-voorman De Graaf zich gisteren aangemeld als kandidaat-voorzitter voor de Tweede Kamer.

Morgenmiddag zal de Kamer de kandidaten aan de tand voelen over hun sollicitatie en daarna zal de stemming in twee ronden plaatshebben.

De nieuwe Kamervoorzitter moet volgens de profielschets beschikken over gedegen parlementaire ervaring, maar ook over managementcapaciteiten.

Dat laatste met het oog op het feit dat de voorzitter ook de `baas' is over de organisatie van de Tweede Kamer. Als persoon moet de Kamervoorzitter onder meer ,,gezaghebbend kunnen optreden'', een ,,goede vertegenwoordiger zijn van de Kamer in binnen- en buitenland'' en een ,,groot draagvlak hebben''. Ook gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Tot de verkiezingen van 15 mei vorig jaar maakte de grootste partij in de Tweede Kamer via het informele circuit uit wie de fractievoorzitter zou worden.

Vorig jaar vond een Kamermeerderheid dat er een eind moest komen aan `achterkamertjespolitiek' en werd voor het eerst de voorzitter vrij verkozen. Weisglas stelde zichzelf kandidaat en won het uiteindelijk van zijn collega Jorritsma die toen nog door de VVD fractie naar voren was geschoven.