Verminken

Als je dicht bij het politieke werk zit, is het zeer frustrerend te constateren dat de media alle boodschappen die je wilt overbrengen verminken, afkappen , vertroebelen. Uitsluitend een korte hype heeft de interesse van `de media'. Natuurlijk realiseer ik mij dat je niet alle media over één kam moet scheren, maar zelfs NRC Handelsblad doet aan deze hype-toestanden mee, zonder er enige diepgang in te brengen. Ook Maarten Huygen constateert dat tot mijn vreugde. Zo langzamerhand wordt het voor de politieke partijen weer noodzakelijk om in rokerige zaaltjes gewoon aan de mensen het verhaal te gaan vertellen.

De kranten en ook zeker de publieke omroepen moeten echt meer informatie geven. Uw krant kan revanche nemen: de verkiezingen van Provinciale Staten komen er aan. Ik vraag u vriendelijk: concrete feitelijke informatie over de provincies, hun taken, hun beleid, de keuzemogelijkheden (onbevooroordeeld, graag) enz. En dan ook veel aandacht voor de indirecte verkiezingen van de Eerste Kamer, die op 28 mei plaatsvinden.

    • N. van den Broek