Uitzetting Krekar was onrechtmatig

. De Staat heeft onjuist geopereerd bij de uitzetting van de Iraakse Koerd mullah Krekar. Dat blijkt uit een uitspraak van de Amsterdamse voorzieningenrechter

Krekar, die door de Amerikanen in verband is gebracht met Al-Qaeda, werd in september op Schiphol gearresteerd. Jordanië vroeg zijn uitlevering wegens heroïnehandel. Omdat Amman niet genoeg informatie gaf, werd hij 13 januari op last van minister Donner (Justitie) plotseling op het vliegtuig naar Noorwegen gezet, waar hij een vluchtelingenstatus heeft.

Omdat hij bang was dat de Noren die status zouden intrekken, vroeg Krekar asiel in Nederland aan. Zijn verzoek werd op Schiphol in twintig minuten afgewezen. De afwijzingsgrond daarvoor was volgens de landsadvocaat ,,misbruik van recht'' omdat Krekar de asielaanvraag slechts wilde gebruiken om zijn uitzetting te voorkomen. Maar volgens de rechter was dat juist ,,voorstelbaar''.In zijn uitspraak roept hij bovendien de vraag op waarom Krekar, die hier vier maanden vast zat, niet eerder van de uitzetting op de hoogte is gebracht. Daarnaast is het volgens de rechter onduidelijk waarom de staat niet binnen de geldende regels naar een oplossing heeft gezocht. Hij vindt dat de nu gehanteerde afwijzingsgronden een ,,buitenwettelijk karakter'' dragen. Toch ziet de rechter geen aanleiding Krekar terug te laten komen omdat er volgens hem geen aanknopingspunten zijn dat hij onveilig is in Noorwegen. Wel stelt hij dat het besluit om Krekars asielaanvraag te weigeren ,,voor vernietiging in aanmerking komt''. De zaak dient later bij de meervoudige kamer van de rechtbank.

Een woordvoerder van het ministerie van justitie zegt blij te zijn dat Krekar niet terugkeert naar Nederland. Volgens hem heeft het besluit bovendien ,,geen verdere rechtsgevolgen.'' Krekars raadsman V. Koppe noemt de uitspraak ,,goed gemotiveerd.'' Hij zegt ,,dat de rechter minister Donner pijnlijk duidelijk heeft gemaakt dat het afhandelen van een asielaanvraag op deze manier echt niet kan.''