Taalvaardigheid 3

Ook over de gesproken woorden van Balkenende is iets te zeggen. In de teksten die hij de laatste weken op de televisie heeft gebezigd, valt op dat hij tientallen keren gebruik heeft gemaakt van de zinsnede `Als het gaat om', meestal aan het begin van een zin. Balkenende gaf hiermee ongemerkt slechts een `voorwaardelijke mening'.

Nu past dit misschien een wetenschapper die zich niet op voorhand wil vastleggen, maar maakt bij een politicus de indruk dat deze om de hete brij heendraait. Het is te hopen dat deze manier van praten geen voorbode is van `voorwaardelijk regeren'.

    • Hans Hartsuiker