Taalvaardigheid 1

René Appel legt de lat zeer hoog, wanneer het schriftelijk taalgebruik van premier Balkenende, gebezigd in diens brief aan de koningin, aan een nader onderzoek wordt onderworpen (NRC Handelsblad, 28 januari). Zo wordt onder meer het gebruik van een aanvoegende wijs (ik moge u daarop het volgende antwoorden) verfoeid. Er zou geen sprake zijn van een wens of een vergelijkbare modaliteit, die het gebruik van deze constructie rechtvaardigt. Opmerkelijk is, dat een hoogleraar taalverwerving Nederlands niet ziet, dat aan de gewraakte en gênant genoemde plechtstatige formule wel degelijk een wens ten grondslag ligt. Dat stemt al even treurig, al dient de strijd tegen de minachting van de Nederlandse taal met man en macht gestreden te worden.

    • Drs. A. van Dijk