Swing

De geschiedenis herhaalt zich snel. Net zoals vorige week schotel ik u weer een dubbele mancheswing voor. Dit keer gaat het om een spel uit de finale (vorige keer betrof het de halve finale) van de Transfer Solutions Meesterklasse Viertallen, waarin De Lombard het Amsterdamse Pegasus overtuigend met 263-190 versloeg. Eigenlijk was het krachtsverschil afgelopen weekend nog groter omdat de Rotterdammers eerst nog een carryover van 19 imps moesten zien weg te werken. Eerder schakelden zij twee andere titelkandidaten uit: Modalfa in de kwartfinale en 't Onstein in de halve finale. De titel kwam dus verdiend terecht bij Muller-De Wijs, Drijver-Schollaardt en Van Eijck-Westra.

Tijdens de laatste zitting van de finale kwam steeds duidelijker aan het licht dat Pegasus het niet zou gaan bolwerken. Illustratief is spel 4:

W/Allen

♠ V 8 6 5 2

♡ 7 2

♦ A 10 6 5 2

♣ 10

♠ H 10 9 7

♠ B 4 3

♡ B 9 8 6 5 4

♡ A V

♦ -

♦ 9 8

♣ H B 2

♣ A V 8 6 5 3

♠ A

♡ H 10 3

♦ H V B 7 4 3

♣ 9 7 4

Open kamer

West

Noord

Oost

Zuid

Schollaardt

Luitwieler

Drijver

Van Valen

pas

pas

1SA 1)

pas

2♣

pas

2♦

pas 2)

4♡

a.p.

1) OW spelen een 14-17 sans, maar mooie dertienpunters mogen ook. 2) Zuid vond het niet nodig om zijn ruitens via een doublet in beeld te brengen, een beslissing die hem duur zou komen te staan.

Noord kwam uit met zijn singleton klaveren. De leider won de eerste slag en speelde ♡A en harten. Daarmee was de verdediging over: OW plus 620.

Gesloten kamer

West

Noord

Oost

Zuid

Te Velde

De Wijs

Oltman

Muller

pas

pas

1♣

1♦

dbl

1♠

2♣

2♦

3♣

5♦

a.p.

In de gesloten kamer kregen NZ voldoende biedruimte om hun grote fit in ruiten te ontdekken. In 5♦ heeft de leider maar twee verliezers en voldoende slagen over en weer: NZ plus 600 en een swing van 15 imps ten gunste van De Lombard.

    • Jan van Cleeff